Mądrze i ciekawie o ekologii

Dzień Ziemi to okazja do mądrej, ciekawej zabawy i zdobycia rzetelnej wiedzy na tematy związane z ekologią, ale też przypomnienie o problemach ochrony środowiska, szczególnie konieczności dbania o naszą planetę. To powody, dla których systematycznie włączamy się w działania związane z ochroną środowiska.

W tym roku szkolnym uczniowie klas I-VIII przygotowali plakaty, które ukazują, jak postrzegają Ziemię. Ta forma artystycznego wyrazu świetnie nadaje się do uświadomienia innym, jak kruchy jest ekosystem naszej planety.

Na zajęciach z wychowawcami uczniowie oglądali filmy ekologiczne, rozwiązywali łamigłówki i zagadki związane z Ziemią. Miejmy nadzieję, że wiedza, którą zdobyli, będzie procentować.

Uczniowie młodszych klas uczestniczyli w spotkaniu z panią Małgorzatą Krzak, pracownikiem Urzędu Gminy Bralin, która przeprowadziła pogadankę na temat segregacji odpadów komunalnych. Następnie pod okiem naszego gościa dzieci miały za zadanie rozpoznać, które z przygotowanych odpadów powinny trafić do pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, a jakie powinny trafić do pojemników segregowanych.

Gratulujemy uczniom wiedzy z zakresu segregowania odpadów komunalnych i zachęcamy do dalszej edukacji.

Barbara Kamoś

Katarzyna Walas

Grażyna Wróbel