Lekcja z Mikołajem Kopernikiem

W ramach projektu „Szkoła Przyjaciół Kopernika” nasza szkoła nosząca imię Mikołaja Kopernika w Bralinie podjęła się realizacji jednego z działań „Lekcja z Kopernikiem”. W realizację tego działania włączyła się cała społeczność szkolna z podziałem na grupy wiekowe: klasy 0-3, klasy 4-5 i klasy 6-8. Głównym elementem przedsięwzięcia było zapoznanie uczniów z sylwetką wybitnego polskiego uczonego, jego działalnością i osiągnięciami. Dzieci i młodzież z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w prowadzonych lekcjach.