Krótkie podsumowanie roku szkolnego

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole uczyło się 492 uczniów, którzy uczęszczali do 20 klas. Wszyscy zostali klasyfikowani, choć dwóch z nich nie otrzymało promocji, a jeden w sierpniu zdawać będzie egzamin poprawkowy.

Średnia stopni w szkole wyniosła 4,33, najwyższą miała klasa 4 c – 4,51, zaś indywidualnie najwyższa średnia to 6,00! Okazuje się, że wiele osób otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, było ich 131.

Placówkę opuściło 51 gimnazjalistów i 53 ósmoklasistów. Na emeryturę odeszła katechetka Elżbieta Slipiko, zaś pracę w naszej szkole zakończyły: Agnieszka Kuropka, Krystyna Żary (nauczycielki) oraz Karolina Andrzejczak i Patrycja Brząkała (pomoce nauczyciela). Z działalności w Radzie Rodziców zrezygnowali: Małgorzata Krzak, Aleksandra Kubacka, Alina Puchała i Damian Kozica.

Co przyniesie kolejny rok? Czas pokaże.