Koncert Galowy V Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek

8 stycznia 2017 roku w Sanktuarium Maryjnym na Pólku pod Bralinem już po raz piąty odbył się Koncert Galowy laureatów Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Na wspólne kolędowanie przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Bralin – p. Roman Wojtysiak, Proboszcz p.w. św. Anny w Bralinie – ks. Roman Krzyżaniak, Przewodniczący Rady Powiatu Kępińskiego – p. Stanisław Baliński, gospodarze festiwalu: Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Bralinie p. Adam Pruban oraz p. Krystyna Żary, przedstawiciel Rady Rodziców – p. Alina Puchała, sponsorzy, parafianie oraz goście z pobliskich parafii. W tym roku honorowy patronat nad festiwalem objęli: Wójt Gminy Bralin, Starosta Powiatu Kępińskiego oraz Proboszcz Parafii p.w. św. Anny w Bralinie.

Tegoroczny festiwal rozpoczęły przesłuchania, które odbyły się 15 grudnia 2016 r. w świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej „Tęcza” w Bralinie. Do konkursu zgłosiło się 179 wykonawców z 16 szkół z całego powiatu. Najlepsi wykonawcy, których wyłoniło jury w składzie: p. Wiesława Opacka – wieloletni pracownik i animator kultury z Wieruszowskiego Domu Kultury, p. Michał Zaczyk – redaktor naczelny Radia SUD oraz ks. Jacek Paczkowski – doktor muzykologii Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, przewodniczący komisji muzyki i śpiewu kościelnego oraz prezes Związku Chórów Kościelnych Diecezji Kaliskiej mieli możliwość zaprezentowania się w Koncercie Galowym w Sanktuarium Maryjnym na Pólku.

Laureatami V Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek zostali:

Kategoria solista/duet – kl. I-III:

I miejsce: Martyna Jerczyńska (SP Grębanin)

II miejsce: Maja Skąpska (ZS Łęka Opatowska)

III miejsce: Tomasz Iwan (SP Bralin)

Kategoria zespół/chór – kl. I-III:

I miejsce: Zespół Wokalny ze SP w Wielkiego Buczku

II miejsce: Zespół Wokalny z klasy III a ze SP w Bralinie

III miejsce: Zespół Wokalny z ZS w Nowej Wsi Książęcej

Kategoria solista/duet:

I miejsce: Wiktoria Bielińska (ZS Laski)

II miejsce: Łucja Grzegorek (ZS Trębaczów)

III miejsce: Hanna Talar (SP Rychtal) oraz Natalia Pawlik (ZS Trzcinica)

Wyróżnienie: Mateusz Antczak (SP Bralin)

Kategoria zespół/chór:

I miejsce: Schola „Fio” ze SP w Rychtalu

II miejsce: Zespół Wokalny ze SP w Opatowie

III miejsce: Zespół Wokalny ze SP w Bralinie oraz Chór z ZS w Trzcinicy.

Pomimo niskich temperatur na dworze, wykonawcy rozgrzali nas wspaniałymi występami, wprowadzili w świąteczną atmosferę kolędowania. Na ustach wielu gości pojawiały się słowa przepięknych kolęd i pastorałek.

Koncert zakończyło uroczyste wręczenie nagród za wykonane utwory. Laureaci otrzymali cenne nagrody ufundowane przez sponsorów z rąk: p. Romana Wojtysiaka, p. Stanisława Balińskiego, ks. Romana Krzyżaniaka, p. Adama Prubana oraz p. Krystyny Żary. Pani Alina Puchała w imieniu Rady Rodziców poczęstowała również wykonawców słodkimi upominkami.

Serdeczne podziękowania kierujemy do opiekunów laureatów za czas poświęcony na przygotowanie występów, natomiast wykonawcom gratulujemy pięknych prezentacji, które pozwoliły nam jeszcze raz przywrócić magię świąt.

Podziękowania należą się również organizatorom oraz współorganizatorom: Urzędowi Gminy Bralin, Parafii p.w. św. Anny w Bralinie oraz Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej za pomoc w przygotowaniach festiwalu. Dziękujemy również sponsorom, p. Alicji i Romanowi Moś, p. Grzegorzowi Baraniakowi, p. Tadeuszowi Hanuszewiczowi, p. Mateuszowi Krzakowi, p. Janowi Obczasiakowi, p. Agnieszce Bieniek-Noculak, p. Magdalenie i Adamowi Przewdzięków, p. Józefowi i Jerzemu Szyszka, p. Adrianowi Musielakowi, p. Leszkowi Sawickiemu, p. Barbarze i Jerzemu Mielczarków, Spółdzielczemu Bankowi Ludowemu w Kępnie, p. Annie i Ryszardowi Domagałów, p. Magdalenie Kremer, p. Ryszardowi Łyczko, Cukierni Jarczak, Urzędowi Gminy Bralin oraz Starostwu Powiatowemu w Kępnie.

Dziękujemy zaangażowanym nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Bralinie za włączenie się w przygotowanie V Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. W szczególności: p. Iwonie Maciejewskiej, p. Elżbiecie Leśniarek, p. Joannie Mikołajczyk, p. Karolinie Gaweł oraz koordynatorowi festiwalu p. Adamowi Prubanowi.