Kodować każdy może…

14.11. br. na 3. godzinne lekcyjnej miał miejsce apel – wydarzenie, podczas którego dzieci zachęcały innych do nauki programowania od najmłodszych lat – poprzez zabawę, grywalizację.

Apel skierowany był do dzieci – uczniów klas: 3a, 3b, 3c wraz z wychowawcami oraz 4a Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie.

Głównymi aktorami wydarzenia byli ich rówieśnicy koledzy z klas piątych i szóstych w osobach: Elizy Szeligi, Leny Piszczałki, Karola Liebnera, Kacpra Szczepaniaka oraz Filipa Sobczaka. Dobór w/w osób był nieprzypadkowy i miał uzmysłowić zebranym, że nie tylko programowanie jest domeną dorosłych, lecz także może być skierowane do najmłodszych. „Mali koderzy” zademonstrowali zebranym nowinki z dziedziny nowych technologii w zakresie nauki programowania, korzystając z narzędzi online stosownie dobranych do wieku. Chłopcy wykorzystując swoją już wiedzę i umiejętnośc,i korzystali z platform internetowych studio.code.org oraz codecombact.com, gdzie musieli wykazać się myśleniem matematyczno-logicznym, przewidywania, a jednocześnie pisali kod w językach Python i Java.

Dziewczyny z kolei zademonstrowały, jak poradzić sobie w sytuacjach nietypowych i nie używając rąk – sterowały komputerem poprzez komendy głosowe, korzystając z możliwości przeglądarki „Chrome” i „Chmury Google”. Całość uzupełniała mini wystawa najbardziej znanych języków programowania. Podsumowując apel wicedyrektor pani Monika Słowińska podziękowała organizatorom wydarzenia panom: Jerzemu Liebnerowi oraz Piotrowi Szczepaniakowi za ciekawy, alternatywny sposób spędzania czasu przed komputerem. Po prostu zacznij kodować i spełniaj marzenia.