Happy Easter

Dla Polaków święta Wielkiej Nocy zajmują wyjątkowe miejsce. W tym czasie chrześcijanie celebrują misterium paschalne Jezusa Chrystusa, czyli jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. I choć tradycje, obrzędy i zwyczaje panujące w naszym kraju są wszystkim dobrze znane, to warto również orientować się jak to najstarsze święto chrześcijańskie obchodzone jest w innych krajach. Z tej okazji na lekcjach języka angielskiego, w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Learn with Megabyte and Zabadoo”, uczniowie poznawali zwyczaje panujące w krajach anglojęzycznych. Na podstawie obejrzanych nagrań i prezentacji dzieci mogły przekonać się, iż wiele tradycji i obrzędów jest bardzo podobnych, choć i pewne różnice w sposobie celebrowania były zauważalne, dzięki czemu uczniowie mogli wzbogacić swoją wiedzę. W czasie lekcji był też czas na poznanie nowego słownictwa i wykonanie pracy plastycznej w celu trwalszego utrwalenia i zapamiętania treści z zajęć. Można śmiało stwierdzić, iż uczniowie zawsze z entuzjazmem biorą udział w lekcjach kulturowych, które są miłym dodatkiem do tradycyjnych zajęć w trakcie trwania roku szkolnego.