Gminny Konkursu Wiedzy Ekologicznej

5 czerwca 2024r. rozstrzygnięta została kolejna edycja Gminnego Konkursu Wiedzy
Ekologicznej pod hasłem „Człowiek gospodarzem Ziemi”. Patronat nad konkursem objął
Wójt Gminy Bralin pan Karol Wanzek, natomiast organizacją i przebiegiem konkursu zajęli
się nauczyciele i dyrekcja Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej.
Celem konkursu było propagowanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, dostrzeganie
zależności między człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem.
Pytania konkursowe przygotowała pani Małgorzata Krzak – zajmująca stanowisko ds.
ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w gminie Bralin.
W konkursie wzięło udział 8 uczniów z klas VI, VII i VIII. Naszą szkołę reprezentowali
uczniowie klas VII i VIII.
Miło mi poinformować, że uczeń naszej szkoły Filip Kuc z klasy VIIIa zajął 2 miejsce.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Grażyna Wróbel