Europejski Dzień Języków Obcych

26 września już po raz 19. obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. Dzień ten został ustanowiony w 2001 roku, w trakcie konferencji inauguracyjnej Europejskiego Roku Języków Obcych. Główne cele tego wyjątkowego dnia doskonale realizowały dewizę Unii Europejskiej – „Zjednoczona w różnorodności”. Z jednej strony obchody zwracały uwagę na różnorodność językową oraz kulturową państw europejskich jako wartości, które powinniśmy pielęgnować i dzięki którym możemy osiągnąć większe zrozumienie pomiędzy narodami. Z drugiej, podkreślały znaczenie wielojęzyczności we współczesnym świecie, bo to właśnie dzięki niej możemy porozumiewać się międzynarodowo i komunikować bez granic w jednej, wspólnej Europie. Dzień ten zachęcał również do nauki języków obcych przez całe życie, nie tylko w toku edukacji, ale też poza nim – na potrzeby kariery zawodowej czy też dla własnej przyjemności. W naszej szkole w ramach Europejskiego Dnia Języków Obcych wszyscy uczniowie przez cały tydzień mogli dowiedzieć się wielu interesujących i nieznanych dotąd faktów o wybranych krajach europejskich podczas codziennych komunikatów nadawanych przez radiowęzeł. Dodatkowo, w czasie lekcji języków obcych, dzieci dokładniej poznawały kraje Europy oraz same chętnie dzieliły się wiedzą zdobytą podczas pobytów w niektórych z nich. Celebrując Europejski Dzień Języków Obcych pragnęliśmy, aby stał się on okazją do refleksji nad sensem uczenia się języków obcych przez każdego z nas i do zmotywowania nas do jeszcze bardziej regularnej i rzetelnej nauki każdego języka, ponieważ jak niegdyś powiedział Roger Bacon „Znajomość języków jest bramą do wiedzy”.