Europejski Dzień Języków Obcych

26.09.2019r. obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. Głównym założeniem tego święta jest promowanie wśród uczniów różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy ciągle rozwijać i pielęgnować. Nasza szkoła przyłączyła się do tych obchodów. Uczniowie dowiedzieli się o idei obchodzenia tego święta oraz jak ważna jest znajomość języków obcych w codziennym życiu. Tego dnia odbył się turniej międzyklasowy “English is cool!” dla

kl. V-VII. Drużyny musiały wykazać się nie tylko znajomością słownictwa czy gramatyki języka angielskiego, ale także wiedzą z dziedziny kultury i geografii Wielkiej Brytanii. Spawdzana była również sprawność fizyczna uczestników. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy a zwycięzcy słodkie upominki dla całej klasy ufundowane przez Samorząd Uczniowski. Natomiast klasy I – III uczciły ten dzień grami, zabawami oraz zadaniami wykonanymi na lekcjach języka angielskiego.

Nasze szkolne europejskie potyczki i zabawy dostarczyły nam wielu wrażeń, dzięki nim uzyskaliśmy również mnóstwo ciekawych informacji.