E-spotkanie z sędzią piłkarskim – panel dyskusyjny

Pomimo trwającej nauki zdalnej uczniowie klasy 8a w ramach realizacji innowacji „Kim jestem, dokąd prowadzi mnie droga?” na lekcji wychowawczej połączyli się zdalnie z sędzią piłkarskim. Celem panelu dyskusyjnego było poznanie od praktycznej strony zawodu sędziego. Podczas trwającej dyskusji pan sędzia pracujący na co dzień w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej udzielał odpowiedzi na pytania, m.in.: o przebieg kursu sędziowskiego, gdzie uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda szkolenie teoretyczne oraz praktyczne. Nie zabrakło również pytań o potrzebne umiejętności sprawnościowe oraz znajomość przepisów piłki nożnej. Na koniec pan sędzia piłkarski przybliżył potencjalne zarobki, zarówno sędziów, którzy prowadzą zawody na szczeblu regionalnym, jak i centralnym (zawodowym). Zwrócił również uwagę na to, że coraz więcej kobiet decyduje się na rozpoczęcie przygody „ z gwizdkiem” oraz zaprosił wszystkich chętnych uczniów, którzy ukończą 16 lat , do wzięcia udziału w kursie na sędziego.