E-spotkanie z ratownikiem WOPR – panel dyskusyjny

Pomimo trwającej nauki zdalnej uczniowie klasy 8a w ramach realizacji innowacji „Kim jestem, dokąd prowadzi mnie droga?” na lekcji wychowawczej połączyli się zdalnie z ratownikiem WOPR. Celem panelu dyskusyjnego było poznanie od praktycznej strony zawodu ratownika wodnego. Podczas trwającej dyskusji pan Ratownik Wodny WOPR pracujący na co dzień w Aquaparku oraz w sezonie letnim nad morzem udzielał odpowiedzi na pytania, m.in.: o proces zdobywania uprawnień ratowniczych , gdzie uczniowie dowiedzieli się, jak przebiega szkolenie, jak bardzo muszą mieć rozwinięte umiejętności pływackie oraz jakie kursy muszą ukończyć. Nie zabrakło również pytań o potrzebne kwalifikacje, czas pracy czy też podział stopni ratowniczych . Na koniec pan Ratownik Wodny WOPR przybliżył potencjalne zarobki ratowników pracujących na basenach zamkniętych czy w sezonie letnim w miejscowościach turystycznych. Zwrócił również uwagę jak bardzo odpowiedzialne jest to stanowisko, głównie ze względu na nieprzestrzeganie regulaminów akwenów wodnych, co skutkuje tworzeniu się sytuacji niebezpiecznych zagrażających życiu i zdrowiu turystów.