E-spotkanie z product designerem – panel dyskusyjny

Pomimo trwającej nauki zdalnej, uczniowie klasy 8a w ramach realizacji innowacji „Kim będę, dokąd prowadzi mnie droga?” na lekcji wychowawczej połączyli się zdalnie z product designerem. Celem panelu dyskusyjnego było poznanie od praktycznej strony tej specjalności . Na początku zostaliśmy wprowadzeni w tajniki tworzenia aplikacji komórkowych oraz mogliśmy na przykładach przejść cały proces: od rozmowy z klientem po efekt finalny dostępny na telefon. Podczas trwającej dyskusji Pan pracujący we wrocławskiej firmie udzielał odpowiedzi na pytania, m.in. o proces rekrutacyjny, czy ścieżkę awansu, gdzie uczniowie dowiedzieli się, jak przebiega rozwój od juniora do lidera projektu. Nie zabrakło również pytań o potrzebne umiejętności techniczne, praktyczne i teoretyczne, które można nabyć na studiach, a przydatnych w tej specjalności. Uczniowie dowiedzieli się również jak ważna w branży IT, jest znajomość języka angielskiego, która nie tylko jest potrzebna do kontaktu z klientem, ale także otwiera możliwości pracy na całym świecie. Na koniec Pan przybliżył potencjalne zarobki początkujących projektantów aplikacji komórkowych.