Dzień Papieski w naszej szkole

Corocznie w październiku obchodzimy Dni Papieskie w naszej Ojczyźnie. Jest to czas kiedy szczególnie otwieramy się na naukę Jana Pawła II, który od lat jest dla nas wzorem, autorytetem i duchowym przywódcą. Również i w naszej szkole 27 października 2016r. obchodziliśmy XVI Dni Papieskie, którym w tym roku przewodziło hasło „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Z tej okazji uczniowie klasy Vb przygotowali program słowno – muzyczny, pragnąc wierszami i pieśniami uczcić pamięć wielkiego Polaka – Świętego Jana Pawła II, który w czasie trwania swego pontyfikatu ukazywał wszystkim ludziom Boga, który jest bogaty w miłosierdzie. Uczniowie poprzez swój występ chcieli zachęcić wszystkie zebrane osoby do zastanowienia się, co możemy zrobić, aby coś z nauczania Papieża wprowadzić w swoje życie.