Dzień Edukacji Narodowej

Jak nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce. 

Za dar najpiękniejszy, za SERCE. 

Jakże nie płonąć w podzięce. 

Za dar najpiękniejszy, za SERCE.

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty.

15 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Bralinie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ważnym wydarzeniem podczas tej uroczystości było pasowanie dzieci z klas pierwszych na uczniów naszej szkoły. Pierwszoklasiści odświętnie ubrani, z godnością wypowiadali słowa przysięgi. Każdy uczeń otrzymał drobny upominek ufundowany przez Rodziców.

Samorząd Uczniowski złożył życzenia wszystkim pracownikom szkoły, następnie oddał głos uczniom klas drugich i klasy trzeciej. Częścią artystyczną, wierszami i piosenkami dzieci dziękowały za trud i serce włożone w ich nauczanie i wychowanie.

Wiele ciepłych słów i życzeń padło z ust zaproszonych gości, były kwiaty i słowa uznania dla dyrekcji, nauczycieli i pracowników naszej szkoły.

Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze. Na zakończenie uczniowie wręczyli piękne niespodzianki wszystkim pracownikom naszej szkoły oraz przybyłym gościom. Za organizację Dnia Edukacji narodowej odpowiedzialne były: p. Krystyna Hołoś, p. Bożena Bohm, p. Katarzyna Albert, p. Ktarzyna Krupa, p. Elżbieta Lesniarek oraz opiekunowie Samorządu Uczniowskiego- p. Katarzyna Szczepaniak i p. Karolina Gaweł.