Dzień Bezpiecznego Internetu 2022

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy, angażując państwa z całego świata.

W tym roku główne wydarzenia miały miejsce 8. lutego. Nasza szkoła tradycyjnie już włączyła się w te działania propagujące dobre, poprawne zachowania w Internecie.

Akcje w naszej placówce skupiały się przez prawie cały w/w miesiąc, a nawet w różnych okresach roku szkolnego np. przy okazji przejścia na naukę zdalną. Są to głównie pogadanki w poszczególnych klasach na lekcjach wychowawczych i informatyce czy też inne zajęcia np. wykonywanie prac plastycznych, graficznych, panele dyskusyjne z dziećmi i młodzieżą itp.

Nasze działania przedstawiały się następująco:

§ klasy 4 oglądały filmy z cyklu 321 Internet: „Komputeromania”, „Dobry żart” oraz „Małe zdjęcie – duży problem”. Ambasadorem w/w filmów był znany polski kierowca rajdowy p. Krzysztof Hołowczyc.

§ klasy 5 – 6 przygotowały plakaty plastyczno-techniczne, cyfrowe, których bazą była gra edukacyjna „Asy Internetu” od Interlandii i Google.

§ klasy 7 – 8 inspirowały się filmami edukacyjnymi pt. „Dzień z życia” oraz „Dodaj znajomego” na platformie saferinternet.pl.

Wszystkie nasze działania mają na celu podniesienie świadomości uczniów na temat zagrożeń, z którymi mogą się zetknąć Internecie, jak sobie z nimi radzić, i jak i gdzie szukać pozytywnych rozwiązań problemu dotyczącego cyberprzemocy.

Zapraszamy do oglądania prac w naszej galerii.