Dzień Bezpiecznego Internetu

11 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie odbył się szkolny Dzień Bezpiecznego Internetu. Uczniowie z klas I- III wzięli udział w bajkowym przestawieniu profilaktycznym przygotowanym przez uczniów klasy VI a pod kierunkiem pani Katarzyny Szczepaniak. Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia opowiedzieli o swoich przygodach w sieci, a dzieci poznały zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Wysłuchały również prelekcji dzielnicowego Bralina st. sierż. Tomasza Kaprala, który zwrócił szczególną uwagę na ochronę danych osobowych w Internecie.

W klasach IV- VI uczniowie uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych. W klasach czwartych zajęcia prowadziła pedagog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej mgr Anna Kłobuch. Uczniowie nabyli umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach wynikających z zagrożeń współczesności. Klasy piąte wzięły udział w warsztatach dot. cyberprzemocy zorganizowanych przez pedagoga szkolnego mgr Monikę Słowińską. Warsztaty te miały za zadanie uświadomić uczniom, że bezpieczny Internet zależy również od nich. Dla klas szóstych zorganizowano warsztaty „Cyberprzemoc- nie jesteś anonimowy”, które były prowadzone przez psychologa z Polskiego Centrum Profilaktyki mgr Karolinę Plichtę. Warsztaty te zostały w pełni sfinansowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bralinie.

Również 11 kwietnia, dzięki uprzejmości Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zorganizowano warsztaty „Cyberprzemoc- zagrożenie dla nastolatków”. Adresatami byli rodzice uczniów klas IV-VI. Celem szkolenia było uświadomienie rodzicom zagrożeń, jakie mogą spotkać ich dzieci w Internecie oraz udzielenie praktycznych porad dotyczących interwencji w przypadku, kiedy dziecko poinformuje rodzica o niebezpiecznym incydencie w sieci.

Z przyczyn losowych nie odbyły się warsztaty adresowane dla klas V, które miały być prowadzone przez panią mgr Annę Wróblewską z Biblioteki Pedagogicznej w Kępnie. Warsztaty te odbędą się 10 maja.

Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas najważniejsze, dlatego bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze działania.