„Działajmy razem”, czyli Dzień Bezpiecznego Internetu 2019 za nami

Luty jest miesiącem, w którym obchodzimy tzw. Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku był to dokładnie dzień 5. lutego, nie mniej wiele inicjatyw odbywa się w kolejnych dniach tegoż miesiąca. Nasza szkoła tradycyjnie już włączyła się w działania propagujące dobre, poprawne zachowania w Internecie.

Działania u nas skupiają się głównie na pogadankach w poszczególnych klasach na lekcjach wychowawczych, realizacji zajęć z tej tematyki na informatyce czy też innych akcjach – np. poprzez wykonywanie prac plastycznych, graficznych, panelach dyskusyjnych z młodzieżą itp.

Najbardziej aktywizowane są klasy czwarte i piąte, które pod kontrolą nauczycieli informatyki wykonywali kompozycje graficzne o bezpieczeństwie w Internecie.

Dzieciom pokazujemy także filmy z platform internetowych tj. sieciaki.pl, nask.pl czy innych, o tym jak należy zachowywać się „serfując” w sieci, na co powinny zwracać szczególną uwagę. Tego typu działania powodują podniesienie świadomości uczniów na temat zagrożeń, z którymi mogą się zetknąć, jak i gdzie szukać pozytywnych rozwiązań problemu dotyczącego cyberprzemocy.