Drzewko dla Niepodległej

Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przed naszą szkołą zostało wkopane symboliczne drzewko dla Niepodległej. Pod jego korzeniami została umieszczona kapsuła czasu, w której znalazł się opis historii naszej szkoły oraz bieżących wydarzeń, które mają być pamiątką obchodów tej ważnej rocznicy. Materiały przygotowała p. Karolina Forysiak. Do kapsuły, dzięki pani dyrektor Beacie Czaczkowskiej, zostały również złożone historyczne tarcze szkolne, zdjęcia oraz moneta Bralina. W obecności przewodniczących klas kapsuła wraz z drzewkiem została wkopana przed budynkiem szkoły.            

Jest to dla całej społeczności szkolnej symboliczny gest pamięci o naszej bogatej przeszłości i cenna pamiątka dla przyszłych pokoleń.