Do zobaczenia we wrześniu!

Zakończenie roku szkolnego 20221/2022 odbyło się w trzech odsłonach. Z samego rana świadectwa odebrali uczniowie klas IV-VII, po nich – ich młodsze koleżanki i koledzy z zerówki i kl. I-III. Jako ostatni szkołę pożegnali ósmoklasiści. Ta część piątkowych uroczystości miała najbardziej uroczysty charakter. O godz. 10.30 w sali gimnastycznej spotkali się nie tylko absolwenci, nauczyciele i panie dyrektor, ale także rodzice młodzieży, wójt, ksiądz proboszcz i przedstawicielka Rady Rodziców.

W ciągu minionych dziesięciu miesięcy do naszej placówki uczęszczało 555 osób, w tym 66 dzieci do oddziału przedszkolnego. Na świadectwa z wyróżnieniem zasłużyło aż 100 uczniów z klas IV-VIII. Wśród nich było 11 ósmoklasistów ze średnią 5,00 i wyższą, którzy zostali uhonorowani wpisem do „Złotej Księgi”. Byli to: Julia Kowalczyk, Wiktoria Rybczyńska, Amelia Sznajder, Emilia Witak, Michał Jański, Jakub Kałużny, Hubert Kozica, Bartosz Krzak, Patryk Kujawa, Rafał Noculak i Jakub Szczepański.

Coroczny tytuł Najlepszego Absolwenta Szkoły i Nagrodę Wójta Gminy Bralin odebrała Julia Kowalczyk, uczennica kl. 8 c. Jej klasowa koleżanka, Wiktoria Rybczyńska, otrzymała tytuł Najlepszego Ucznia Roku i Nagrodę Dyrektora Szkoły. Ostatnia z wymienionych została też Osobowością Roku. Z kolei Liwia Klaczyńska z kl. 8 a – za liczne sukcesy sportowe – Sportowcem Roku.

Podczas uroczyści nie zabrakło radości i wzruszeń. 24 czerwca 2022 r. był też dniem pożegnania pedagogów: przechodzącej na emeryturę Elżbiety Leśniarek oraz – kontynuujących pracę w innych placówkach oświatowych – Justyny Ludwiczak-Kozicy, Marty Kozicy, Ewy Olek, Anny Piszczałki, Dominiki Marciszyn-Boroń i ks. Artura Zmyślonego.

Wszyscy, uczniowie i pracownicy szkoły, zasłużyli na odpoczynek od nauki i pracy. Niech wakacje będą wspaniałym, pełnym niezapomnianych wrażeń czasem, niech przyniosą radość z każdego przeżytego dnia, z każdej przeżytej przygody, z każdego spotkania z interesującymi ludźmi. Do zobaczenie we wrześniu!