Dbajmy… Nie zaśmiecajmy!

16 września 2016 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Bralinie czynnie włączyli się w akcję Sprzątania Świata. Hasło tegorocznej akcji brzmiało: „Podaj dalej… Drugie życie odpadów”. Koordynatorem akcji była p. Barbara Kamoś.
W ramach tego święta odbyło się nie tylko sprzątanie naszej małej ojczyzny, ale również zbiórka makulatury. Wszyscy uczniowie oraz ich bliscy z dużym zaangażowaniem włączyli się w akcję, na co dowodem było zebranie 2555 kilogramów makulatury.
Kolejnym punktem obchodów tego dnia było sprzątanie przez klasy IV-VI ulic Bralina. Uczniowie wraz z wychowawcami zaopatrzeni w worki oraz rękawice sprzątali wyznaczone tereny. Na zakończenie czekała na nich miła niespodzianka. Każdy uczestnik otrzymał czerwone jabłko, ufundowane przez Radę Rodziców.
Podsumowanie akcji Sprzątania Świata odbyło się 19 września na apelu szkolnym, podczas którego towarzyszyli nam goście: p. Małgorzata Krzak z Urzędy Gminy Bralin oraz Wicedyrektor Szkoły p. Krystyna Żary. Na wstępie p. Barbara Kamoś powitała wszystkich obecnych i podziękowała za aktywne włączenie się w tegoroczne obchody Sprzątania Świata. Podczas apelu obecni wychowawcy zdali relację ze stanu czystości sprzątanego terenu. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że mieszkańcy Bralina bardziej dbają o czystość niż w latach ubiegłych. Podczas apelu podsumowana została również zbiórka makulatury. Na pochwałę zasługują wszyscy uczniowie jednak najwięcej zebrały i zajęły pierwsze miejsca: klasa III d(łącznie zebrali 364 kg) oraz klasa V b (503 kg). A na wyróżnienie zasłużyły klasy: II a (247,5 kg), III c (234 kg) i VI b (275 kg). Nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy przynieśli najwięcej makulatury dla swojej klasy.
Wszystkim uczniom oraz nauczycielom gratulujemy i dziękujemy za włączenie się w tegoroczne obchody Sprzątania Świata! Szczególne podziękowania kierujemy do Urzędu Gminy Bralin oraz Rady Rodziców za pomoc w organizacji tej akcji.