Czytanie „Wesela” także w Bralinie

26 września 2017 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste czytanie „Wesela”. Reprezentanci klas szóstych, siódmych oraz drugich i trzecich klas gimnazjalnych czytali utwór Stanisława Wyspiańskiego. Uczniowie, którzy występowali, to: Zuzanna Gogół, Krystian Krzak, Weronika Przewdzięk, Daria Talarek, Damian Baliga, Natalia Wawrzynowska, Mateusz Antczak, Iga Szczepaniak, Hanna Lewek, Natalia Kosik, Zuzanna Rozdolska.

„Wesele” to niezwykle ważne dla naszej kultury i historii dzieło. Zostało wybrane w tym roku jako lektura w ramach akcji Narodowego Czytania. W odpowiedzi na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy również bralińska młodzież wraz z nauczycielami przedmiotów humanistycznych przygotowała akademię, podczas której prezentowane były fragmenty utworu Wyspiańskiego.

Podjęta inicjatywa spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród dzieci i młodzieży. Może za rok ponownie włączymy się do tej szlachetnej akcji?