Był taki rocznik…

Zdaje się, że w historii naszej szkoły po raz pierwszy klasę ósmą kończyła tylko jedna klasa, 23 uczniów. W latach następnych taka sytuacja już się nie powtórzy, warto zatem ten fakt odnotować.

Pożegnanie absolwentów miało miejsce w hali sportowej 21 czerwca 2024 r. w obecności rodziców, pracowników szkoły i zaproszonych gości. Przebieg tego, co wydarzyło się podczas uroczystości, ilustrują zdjęcia, do obejrzenia których zachęcamy. 

Tytuł Absolwenta Szkoły i Nagrodę Wójta Gminy Bralin otrzymał Bartłomiej Szczepanik, Sportowcem Szkoły została Barbara Piotrowiak. Ponadto Basi i Bartkowi oraz ich kolegom – Sewerynowi Cichemu i Tymoteuszowi Twardowskiemu wręczono świadectwa z wyróżnieniem. Szczerze gratulujemy i życzymy wszystkim uczniom sukcesów na dalszym etapie kształcenia.