Bralin is the best

25 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół im. Ks. M. Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej odbył się VII Międzygminny Konkurs z Języka Angielskiego. Rywalizowano w dwóch kategoriach: klas II-III oraz IV-VII.

Ostatecznie zwycięzcami w poszczególnych klasach zostali: Filip Rybczyński z kl. II, Nadia Bolek z kl. III b, Julia Kowalczyk z kl. IV c, Tomasz Kuropka z kl. V b, Iga Szczepaniak z kl. VI b i Daria Schudy z kl. VII a (wszyscy ze Szkoły Podstawowej w Bralinie). Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny potwierdzili swoje umiejętności związane z doskonałą znajomością języka angielskiego.

Celem konkursu było upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy z zakresu języka angielskiego, rozwijanie i pogłębianie zainteresowań, uzdolnień uczniów oraz kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia. Konkurs poprzedzony był szkolnymi eliminacjami, w których wzięło udział ponad 40 uczniów. Uczestników przygotowały: Katarzyna Biziak, Iwona Maciejewska i Karolina Tylżanowska. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom, zaś laureaci – nagrody rzeczowe.