A moje dziecko gra w szachy…

W bieżącym roku szkolnym tj. 2019/2020 udało się zorganizować w szkole wiele kół zainteresowań, zwłaszcza wśród najmłodszej części społeczności bralińskiej podstawówki.

Klasom trzecim zaproponowano m.in. zajęcia nauki gry w szachy.

Zainteresowanie wśród dzieci było ogromne, mimo bardzo wczesnej pory szkolenia, bo o 7.40.

W tajniki „królewskiej gry” wprowadza nas pan Jerzy Liebner – miejscowy nauczyciel, a prywatnie pasjonat sportu, a zwłaszcza piłki nożnej /uprawnienia trenerskie/, tenisa stołowego i właśnie szachów. Na pierwszych zajęciach dzieci zapoznały się z ustawieniem szachownicy, nazewnictwem poszczególnych bierek, ich wartością „bojową” oraz poznały pierwsze ruchy.

Gra w szachy niesie wiele pozytywnych bodźców dla uczniów – przede wszystkim rozwija ich pamięć i uwagę, a ponadto myślenie logiczno-strategiczne, dlatego dobrze się stało, że w najmłodszych klasach próbuje się zaszczepić bakcyla szachowego.