80 tysięcy złotych dofinansowania

Nasza szkoła otrzyma 80 tysięcy złotych dofinansowania na poprawę standardu stołówki szkolnej w budynku nr 1 w ramach Wieloletniego Rządowego Programu “Posiłek w szkole i w domu”.

W ramach modułu 3 Program „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są następujące działania:

doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek oraz wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków.