Aktywna Tablica

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie w ramach Rządowego programu „Aktywna Tablica” otrzyma dofinansowanie w wysokości 35 000,00 zł. Dofinansowanie zostanie  przeznaczone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla uczniów z zaburzeniami koncentracji, zaburzeniami słuchu.