,,ZAMIAST MURÓW- MOSTY’’ CZYLI INNOWACJA PEDAGOGICZNA W KLASIE 4A

W ramach prowadzonej w klasie 4a innowacji pedagogicznej pt. Integracja- ,, Zamiast murów mosty’’, której celem jest szerzenie podstawowej wiedzy dotyczącej niepełnosprawności, uczniowie w trakcie godzin wychowawczych zrealizowali tematy dotyczące klasy integracyjnej oraz niepełnosprawności intelektualnej. Poznali pojęcie integracji, zasady funkcjonowania Czytaj dalej …