Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

Rodzice, którzy nie zdążyli zapisać dziecka do klasy pierwszej lub oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie mają jeszcze możliwość. Rekrutacja uzupełniająca trwa od 06.05. do 17.05.2024 r. i odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem: https://bralin.e-nabor.pl/login

Zapraszamy!

Instrukcje w wersji skróconej:

Instrukcje w wersji dłuższej: