Zebranie z rodzicami

Przypominam, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego najbliższy wtorek – 15 maja odbędą się zebrania wychowawców klas z rodzicami
Harmonogram:
1. klasy 0 – 3 godz. 18.00
2. klasy 4 – 6 godz. 18.30
3. klasy 7 – III godz. 19.00
Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy. Podstawowym punktem spotkań będzie przedstawienie rodzicom osiągnięć w nauce oraz przewidywanych ocen końcoworocznych.