Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ RECENZJĘ PRZECZYTANEJ KSIĄŻKI

Regulamin konkursu:

  1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas siódmych oraz pierwszych i drugich gimnazjalnych.

  2. Recenzowana książka nie musi być lekturą szkolną.

  3. Recenzja nie może przekraczać 1 strony formatu A4 i musi być przepisana na komputerze.

  4. Konkurs trwa do 3 listopada, ale warto napisać recenzję jak najszybciej.

  5. Prace muszą być samodzielne i podpisane imieniem i nazwiskiem oraz należy podać klasę.

  6. Nagrodami w konkursie będą książki oraz publikacja recenzji na stronie internetowej szkoły.

  7. Recenzje należy dostarczać do biblioteki szkolnej.

  8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 listopada. O ewentualnych zmianach terminów poinformujemy.

  9. Każdy uczeń, który weźmie udział w konkursie, otrzyma pozytywną uwagę do dziennika.