Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie w roku szkolnych 2019-2020
Pełniona funkcjaNazwisko, imię
PrzewodniczącaGurdak Liliana
Zastępca przewodniczącejCieluch Aneta
SkarbnikZiomko Monika
SekretarzKrysińska Ewelina