Rada pedagogiczna

Oddziały I-III

NauczycielNauczane przedmiotyWychowawca1a2a2b2c2d3a3b3c3d
Jamroży-Pruban Annanauczanie początkowe1anp
Kozioł-Zmyślona Agnieszkanauczanie początkowe2anp
Wojtysiak Ilonanauczanie początkowe2bnp
Albert Katarzynanauczanie początkowe2cnp
Piotrowiak Natalianauczanie początkowe2dnp
Bohm Bożenanauczanie początkowe3anp
Gaweł Karolinanauczanie początkowe3bnp
Hołoś Krystynanauczanie początkowe3cnp
Piotrowiak Agatanauczanie początkowe3dnp
Maciejewska Iwonajęzyk angielskijajaja
Biziak Katarzynajęzyk angielskijajaja
Tylżanowska Karolinajęzyk angielskijajaja
Leśniarek Elżbietareligiarerere
Slipiko Elżbietareligiarererere
Kapała Przemysławreligiarere
Seiffert Sabina

Oddziały IV-VI

NuczycielNauczane przedmiotyWychowawca4a4b5a5b6a6b
Pruban Adamhistoriahihihihihihi
Żary Krystynamatematykamama
Górecki Michałwychowanie fizyczne4Awfwfwfwf
Turowska Marzenawychowanie fizyczne4Bwfwfwfwf
Bojanowska Bożenamatematyka5Amamamama
Tylżanowska Karolinajęzyk angielski5Bjaja
Biziak Katarzynajęzyk angielski6Ajajaja
Cudniewicz Jolantajęzyk polski6Bjpjpjp
Kireńczuk-Szczepaniak Katarzynajęzyk polskijpjpjp
Maciejewska Iwonajęzyk angielski, muzykaja, mumumumumuja, mu
Kamoś Barbaraprzyrodaprprprprprpr
Zaucha Mirosławawychowanie techniczneztztztztztzt
Leśniarek Elżbietareligia, plastykare, plre, plre, plre, plre, plre, pl
Szczepaniak Piotrzajęcia komputerowezkzkzkzkzkzk