Dyrektor szkoły

Dyrekcja szkoły

Nazwisko, imięStanowisko
Pruban Adamdyrektor
Żary Krystynazastępca dyrektora