Opłaty za obiady

Informujemy, że od 1 września 2017 zmienił się numer konta. W związku z tym, uprzejmie proszę, aby płatności za obiady dzieci korzystających z wyżywienia w stołówce szkolnej realizować na nowy numer konta.

Nr konta: 57 8413 0000 0307 0237 2000 0001

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

Adres: 63-640 Bralin, Rynek 1

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który jest uiszczania opłata.