Biblioteka

Godziny pracy biblioteki szkolnej

Dzień tygodniaoddo
poniedziałek08:0014:00
wtorek08:0014:30
środa08:0014:00
czwartek08:0014:00
piątek08:3014:00

Regulamin wypożyczania książek z biblioteki szkolnej

Zasady ogólne

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.
 4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.
 5. W bibliotece należy zachować ciszę.
 6. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 7. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.
 8. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.

Zasady korzystania z wypożyczalni

 1. Czytelnik może wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres trzech tygodni.
 3. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych powodów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.
 4. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 5. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać inną wskazaną przez bibliotekarza.
 6. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do biblioteki na jeden tydzień przed końcem roku szkolnego

Biblioteka szkolna